بازار آمریکا / ذرت

Corn
نرخ فعلی:: 652 0
محصولات کشاورزی
نرخ فعلی: : 652 0
واحد حجمی : بوشل
نرخ فعلی: : 652 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات کشاورزی
واحد حجمی : بوشل
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بازار آمریکا / ذرت - 59 67 222 332 305

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 698 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 46 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 665 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 592 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 60 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 535 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 117 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.87%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی