ذرت (بازار آمریکا)

Corn
نرخ فعلی:: 538 -
محصولات کشاورزی
نرخ فعلی: : 538 -
واحد حجمی : بوشل
نرخ فعلی: : 538 -
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات کشاورزی
واحد حجمی : بوشل
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ذرت (بازار آمریکا)

۳۰ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ذرت (بازار آمریکا) - 13 9 94 119 191

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 528 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 532 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 538 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: - دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 578 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.43%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی