ذرت (بازار آمریکا)

Corn
نرخ فعلی:: 584 1.39
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 584 1.39

واحد حجمی : بوشل

نرخ فعلی: : 584 1.39

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی : بوشل

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه ذرت (بازار آمریکا)

نمودار کندل‌استیک ذرت (بازار آمریکا) در روز جاری

نمودار نوسانات ذرت (بازار آمریکا) در روز جاری

مقایسه روند قیمت ذرت (بازار آمریکا) در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه ذرت (بازار آمریکا)

اندیکاتورهای ذرت (بازار آمریکا)