بازار آمریکا / قهوه

Coffee
نرخ فعلی:: 105 0
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 105 0
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 105 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۷ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بازار آمریکا / قهوه - 1.70 4.55 0.30 6.05 21.60

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 106 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 108 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 116 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 109 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.81%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی