کاکائو (بازار آمریکا)

Cocoa
نرخ فعلی:: 2,467 -
محصولات زراعی

نرخ فعلی: : 2,467 -

واحد حجمی : متریک تن

نرخ فعلی: : 2,467 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات زراعی

واحد حجمی : متریک تن

نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه کاکائو (بازار آمریکا)

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
شکر در آمریکا 36.83 ۱۲ آذر - - 37.6 36.83 0 0.83 37.6 37.6
شکر (بازار آمریکا) 18.75 ۱۲ آذر - - 18.94 18.62 0 1.25 19.19 20.42
پنبه (بازار آمریکا) 104.2 ۱۲ آذر - - 83.85 103.7 0 8.8 111.41 119.38
قهوه (بازار آمریکا) 243.35 ۱۲ آذر - - 244.3 232.75 0 17.35 243.35 245.4
الوار (بازار آمریکا) 906.7 ۰۲:۰۳:۴۷ 1.2 0.13% 915 904 913 168.7 914.5 914.5
الوار در آمریکا 286.1 ۲۰ مهر - - 291.9 285.6 0 - - -
آب پرتقال (بازار آمریکا) 121.35 ۱۲ آذر - - 122.55 120.85 0 3.65 125.25 132.35
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی