بازار آمریکا / شکر

Sugar #16
نرخ فعلی:: 32.25 -
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 32.25 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 32.25 -
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۳:۰۹:۲۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بازار آمریکا / شکر 2.75 2.75 1.33 1.50 4.75 6.85

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.75 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.75 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.75 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.75 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.33%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی