بازار آمریکا / شکر

Sugar #16
نرخ فعلی:: 38.62 -
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 38.62 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 38.62 -
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه بازار آمریکا / شکر

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
شکر (بازار آمریکا) 19.62 ۲۰:۵۷:۲۹ 0.08 0.41% 19.83 19.5 19.83 0.38 19.7 20.34
پنبه (بازار آمریکا) 113.31 ۲۱:۰۲:۴۴ 2.79 2.52% 78.67 109.6 78.67 5.31 110.52 111.61
قهوه (بازار آمریکا) 199.15 ۲۱:۰۲:۴۴ 2.2 1.10% 203.1 198.7 202.7 1.85 208.1 213.15
کاکائو (بازار آمریکا) 2,567 ۲۱:۰۲:۴۴ 36 1.40% 2,638 2,563 2,638 83 2,616 2,755
الوار (بازار آمریکا) 672.5 ۲۰:۵۷:۲۹ 21.2 3.15% 705.5 672.3 700 13.5 693.7 772
الوار در آمریکا 286.1 ۲۰ مهر - - 291.9 285.6 0 - - -
آب پرتقال (بازار آمریکا) 122.6 ۲۱:۰۲:۴۴ 2.55 2.08% 126.6 122.2 126.6 5.4 126.85 135.9
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی