گندم بهاره (بازار آمریکا)

Spring Wheat
نرخ فعلی:: 986 0.3
محصولات کشاورزی
نرخ فعلی: : 986 0.3
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 986 0.3
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات کشاورزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

گندم بهاره (بازار آمریکا) در روز جاری

۱۸:۱۸:۳۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
986 18:18:32 1 0.10% 3 0.30% 33 3.46% 3 11
987 18:16:33 1 0.10% 2 0.20% 34 3.57% 2 12
986 18:15:37 1 0.10% 3 0.30% 33 3.46% 3 11
985 18:12:31 2 0.20% 4 0.41% 32 3.36% 4 10
987 18:11:30 3 0.30% 2 0.20% 34 3.57% 2 12
984 18:09:29 1 0.10% 5 0.51% 31 3.25% 5 9
985 18:07:35 2 0.20% 4 0.41% 32 3.36% 4 10
983 18:06:35 1 0.10% 6 0.61% 30 3.15% 6 8
984 18:05:39 1 0.10% 5 0.51% 31 3.25% 5 9
985 18:04:36 1 0.10% 4 0.41% 32 3.36% 4 10
984 18:03:44 1 0.10% 5 0.51% 31 3.25% 5 9
985 18:02:54 1 0.10% 4 0.41% 32 3.36% 4 10
984 18:01:55 1 0.10% 5 0.51% 31 3.25% 5 9
983 18:01:16 1 0.10% 6 0.61% 30 3.15% 6 8
984 17:59:30 1 0.10% 5 0.51% 31 3.25% 5 9
985 17:57:31 1 0.10% 4 0.41% 32 3.36% 4 10
984 17:56:27 2 0.20% 5 0.51% 31 3.25% 5 9
982 17:55:35 3 0.31% 7 0.71% 29 3.04% 7 7
985 17:54:32 5 0.51% 4 0.41% 32 3.36% 4 10
980 17:53:29 5 0.51% 9 0.92% 27 2.83% 9 5
985 17:49:28 2 0.20% 4 0.41% 32 3.36% 4 10
983 17:48:29 1 0.10% 6 0.61% 30 3.15% 6 8
982 17:46:31 1 0.10% 7 0.71% 29 3.04% 7 7
983 17:45:32 4 0.41% 6 0.61% 30 3.15% 6 8
979 17:42:26 3 0.31% 10 1.02% 26 2.73% 10 4
982 17:40:36 1 0.10% 7 0.71% 29 3.04% 7 7
983 17:39:27 4 0.41% 6 0.61% 30 3.15% 6 8
979 17:38:27 3 0.31% 10 1.02% 26 2.73% 10 4
982 17:35:38 2 0.20% 7 0.71% 29 3.04% 7 7
980 17:34:29 1 0.10% 9 0.92% 27 2.83% 9 5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی