گندم بهاره (بازار آمریکا)

Spring Wheat
نرخ فعلی:: 1,020 -
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 1,020 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,020 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات گندم بهاره (بازار آمریکا)

در حال حاضر قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر گندم بهاره (بازار آمریکا)
1,020 دلار
می باشد

قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا) روز گذشته برابر با
1,020 دلار
بود

قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای گندم بهاره (بازار آمریکا) برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم بهاره (بازار آمریکا) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,042 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم بهاره (بازار آمریکا) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,019 دلار

قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گندم بهاره (بازار آمریکا) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 1,045 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.39 درصدی یا 25 دلار گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گندم بهاره (بازار آمریکا)   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 1,009 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.09  درصدی یا 11 دلار گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گندم بهاره (بازار آمریکا) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 16 شهریور 1400  با رقم 908 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 12.33 درصدی یا 112 دلار گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گندم بهاره (بازار آمریکا) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 788 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 29.44 درصدی یا 232 دلار گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گندم بهاره (بازار آمریکا) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 548 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 86.13 درصدی یا 472 دلار گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای گندم بهاره (بازار آمریکا) برابر است با 5,380 دلار که در تاریخ دوشنبه 18 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در گندم بهاره (بازار آمریکا) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گندم بهاره (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.111324 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید گندم بهاره (بازار آمریکا) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گندم بهاره (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.09 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در گندم بهاره (بازار آمریکا) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 16 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به گندم بهاره (بازار آمریکا)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 12.33 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در گندم بهاره (بازار آمریکا) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به گندم بهاره (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  29.44 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در گندم بهاره (بازار آمریکا) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به گندم بهاره (بازار آمریکا)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 86.13 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.57  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا)، 1.09 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا)، 1.09 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا)،  1.09 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا)،  1.09 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 13.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا)،  1.09 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 29.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا)،  1.09 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گندم بهاره (بازار آمریکا) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم بهاره (بازار آمریکا)،  1.09 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات گندم بهاره (بازار آمریکا)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی