گندم بهاره (بازار آمریکا)

Spring Wheat
نرخ فعلی:: 1,020 2.16
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 1,020 2.16

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,020 2.16

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه گندم بهاره (بازار آمریکا)

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
گندم (بازار آمریکا) 803 ۲۳:۲۲:۴۷ 12 1.49% 821 798 805 9 822 864
ذرت (بازار آمریکا) 584 ۲۳:۲۲:۴۷ 8 1.39% 586 575 577 12 582 591
جو (بازار آمریکا) 716 ۲۳:۲۲:۴۷ 18 2.51% 739 672 720 23 754 771
برنج (بازار آمریکا) 14.065 ۲۳:۲۲:۴۷ 0.045 0.32% 14.27 14.02 14.27 0.065 14.295 14.59
برنج p (بازار آمریکا) 14.065 ۲۳:۰۲:۰۴ 0.045 0.32% 14.065 14.065 14.065 0.065 14.295 14.59
سویا (بازار آمریکا) 1,267 ۲۳:۲۲:۴۷ 23 1.85% 1,269 1,200 1,200 26 1,244 1,277
کنجاله سویا (بازار آمریکا) 358.6 ۲۳:۲۲:۴۷ 9.8 2.81% 359.9 346.5 346.5 6.6 349.1 374.7
روغن سویا (بازار آمریکا) 57.22 ۲۳:۲۲:۴۷ 0.88 1.56% 57.81 54.23 54.23 1.78 58.28 61.03
سویا p (بازار آمریکا) 1,267 ۲۳:۰۲:۰۳ 23 1.85% 1,267 1,267 1,267 28 1,244 1,277
کنجاله سویا p (بازار آمریکا) 358.6 ۲۳:۲۲:۴۷ 9.8 2.81% 367.7 358.6 367.7 5.6 349.1 374.7
روغن سویا p (بازار آمریکا) 57.22 ۲۳:۲۲:۴۷ 0.88 1.56% 57.22 57.1 57.1 1.78 58.88 61.03
کلزا (بازار آمریکا) 671.1 ۱۰ بهمن - - 699.1 558.1 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی