بازار آمریکا / سویا (p)

Soybeans (P)
نرخ فعلی:: 1,076 0
محصولات کشاورزی
نرخ فعلی: : 1,076 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,076 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات کشاورزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۶ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بازار آمریکا / سویا (p) - 4 80 250 82 90

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,067 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,050 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 979 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 97 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 919 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 157 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.08%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی