روغن سویا p (بازار آمریکا)

Soybean Oil (P)
نرخ فعلی:: 61.97 -
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 61.97 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 61.97 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه روغن سویا p (بازار آمریکا)

نمودار کندل‌استیک روغن سویا p (بازار آمریکا) در روز جاری

نمودار نوسانات روغن سویا p (بازار آمریکا) در روز جاری

مقایسه روند قیمت روغن سویا p (بازار آمریکا) در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه روغن سویا p (بازار آمریکا)

اندیکاتورهای روغن سویا p (بازار آمریکا)