بازار آمریکا / روغن سویا (p)

Soybean Oil (P)
نرخ فعلی:: 56.01 0
محصولات کشاورزی
نرخ فعلی: : 56.01 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 56.01 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات کشاورزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
بازار آمریکا / گندم 654 ۱۱:۵۹:۱۸ 11 1.68% 665 654 661 17 665 693
بازار آمریکا / ذرت 550 ۱۱:۵۹:۱۸ 16 2.91% 566 550 551 102 673 699
بازار آمریکا / جو 363 ۱۱:۵۹:۱۸ 7 1.93% 370 363 369 14 375 408
بازار آمریکا / گندم بهاره 756 ۱۱:۵۷:۱۵ 10 1.32% 766 756 761 8 766 812
بازار آمریکا / برنج 12.735 ۰۶:۳۶:۲۱ 0.165 1.30% 12.9 12.735 12.8 0.265 12.9 13.31
بازار آمریکا / برنج (p) 12.9 ۲۹ خرداد - - 12.9 12.61 0 0.1 12.9 13.33
بازار آمریکا / سویا 1,291 ۱۱:۵۷:۱۵ 22 1.70% 1,313 1,290 1,300 212 1,465 1,583
بازار آمریکا / کنجاله سویا 375 ۱۱:۵۹:۱۸ 1.6 0.43% 376 373.2 375.2 12 379.2 400.2
بازار آمریکا / روغن سویا 54.7 ۱۱:۵۹:۱۸ 1.31 2.39% 56.28 54.7 55.72 11.3 65.57 72.08
بازار آمریکا / سویا (p) 1,313 ۲۹ خرداد - - 1,396 1,313 0 192 1,465 1,583
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 373.4 ۲۸ خرداد - - 373.4 361.5 0 14.6 373.4 400.2
بازار آمریکا / کلزا 671.1 ۱۰ بهمن - - 699.1 558.1 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی