خبر

روغن سویا p (بازار آمریکا)

Soybean Oil (P)
نرخ فعلی:: 55.83 -
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 55.83 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 55.83 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی