بازار آمریکا / کنجاله سویا (p)

Soybean Meal (P)
نرخ فعلی:: 384 0
محصولات کشاورزی
نرخ فعلی: : 384 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 384 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات کشاورزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۶ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) - 5.20 51.40 101.60 80.70 71.90

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 372 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 361 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 325 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 59 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 306 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 78 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.49%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی