کنجاله سویا p (بازار آمریکا)

Soybean Meal (P)
نرخ فعلی:: 349.4 -
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 349.4 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 349.4 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه کنجاله سویا p (بازار آمریکا)

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
گندم (بازار آمریکا) 840 ۵ آذر - - 850 825 0 34 864 864
ذرت (بازار آمریکا) 591 ۵ آذر - - 591 573 0 21 591 591
جو (بازار آمریکا) 759 ۵ آذر - - 760 735 0 19 759 771
گندم بهاره (بازار آمریکا) 1,048 ۵ آذر - - 1,051 1,009 0 13 1,048 1,075
برنج (بازار آمریکا) 14.29 ۵ آذر - - 14.46 14.1 0 0.29 14.545 14.59
برنج p (بازار آمریکا) 14.29 ۵ آذر - - 14.46 14.29 0 0.29 14.545 14.59
سویا (بازار آمریکا) 1,252 ۵ آذر - - 1,266 1,241 0 8 1,274 1,277
کنجاله سویا (بازار آمریکا) 349.4 ۵ آذر - - 350.9 346.1 0 1.4 363.7 374.7
روغن سویا (بازار آمریکا) 58.88 ۵ آذر - - 60.7 57.11 0 1.12 60.7 61.99
سویا p (بازار آمریکا) 1,252 ۵ آذر - - 1,266 1,234 0 9 1,274 1,277
روغن سویا p (بازار آمریکا) 58.88 ۰۵:۵۲:۳۶ 0.14 0.24% 59.02 58.88 58.88 1.12 60.94 61.99
کلزا (بازار آمریکا) 671.1 ۱۰ بهمن - - 699.1 558.1 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی