برنج

Rough Rice
نرخ فعلی:: 14.05 -
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 14.05 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 14.05 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد برنج

۹ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
برنج - 0.4180 0.5470 0.75 1.54 3.1720

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.05 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.05 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.05 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.08%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی