برنج

Rough Rice
نرخ فعلی:: 13.273 0.66
محصولات کشاورزی
نرخ فعلی: : 13.273 0.66
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 13.273 0.66
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات کشاورزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۵:۰۱:۲۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
برنج 0.0870 1.0480 0.0950 0.82 1.02 2.7550

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.273 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.273 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.273 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.273 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.1%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی