برنج

Rough Rice
نرخ فعلی:: 13.88 1.4
محصولات کشاورزی
نرخ فعلی: : 13.88 1.4
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 13.88 1.4
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات کشاورزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
گندم 705.9 ۲۱:۵۰:۵۵ 16.3 2.36% 706.62 686.4 697.1 4.1 707.1 732.4
گندم 188.35 ۰۵:۳۵:۲۲ 0.45 0.24% 188.35 188.35 188.35 1.65 190.65 196.1
جو 557.4 ۱۸:۵۴:۵۳ 23.4 4.38% 557.4 526.2 529 44.4 541.5 551.1
ذرت 525.1 ۲۱:۵۰:۵۵ 8.7 1.68% 525.9 513.1 518.4 2.9 527.8 553.6
سویا 1,282.62 ۲۱:۵۰:۵۵ 8.5 0.67% 1,284.62 1,258.12 1,263.38 10.38 1,284.12 1,331.88
روغن سویا 56.33 ۲۱:۵۰:۵۵ 1.07 1.94% 56.56 54.27 55.16 1.67 56.28 61.23
کنجاله سویا 341.85 ۲۱:۵۰:۵۵ - - 343.95 339.05 339.45 2.15 342.25 355.75
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی