برنج

Rough Rice
نرخ فعلی:: 12.593 0
محصولات کشاورزی
نرخ فعلی: : 12.593 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12.593 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات کشاورزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
گندم 661.9 ۲۸ خرداد - - 668.5 639.1 0 9.1 673.38 691.5
گندم 188.4 ۰۶:۳۳:۲۱ 2.65 1.43% 188.4 188.4 188.4 7.6 188.5 204
جو 370.5 ۲۸ خرداد - - 371.7 366.3 0 4.5 375.8 399.3
ذرت 657.9 ۲۸ خرداد - - 662.9 631.4 0 6.1 670.8 698.3
سویا 1,397.25 ۲۸ خرداد - - 1,407.62 1,325.5 0 118.75 1,471.88 1,583.12
روغن سویا 58.34 ۲۸ خرداد - - 58.98 55.54 0 8.66 65.99 72.31
کنجاله سویا 374.45 ۲۸ خرداد - - 375.65 359.65 0 14.55 379.05 403.45
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی