آب پرتقال

Orange Juice
نرخ فعلی:: 127.28 0
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 127.28 0
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 127.28 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
شکر 15.09 ۱۵:۳۷:۵۳ 0.3 2.03% 15.09 14.8 14.86 0.09 15.11 15.48
شکر 404.1 ۰۵:۳۵:۱۱ 3.4 0.85% 404.1 404.1 404.1 0.1 413.3 420.8
پنبه 72.46 ۵ آذر - - 73.14 72.31 0 2.46 73.72 73.72
قهوه 122.08 ۱۵:۴۳:۲۲ 4.58 3.90% 122.35 120.43 120.65 11.08 117.5 123.48
قهوه 1,421 ۱۵:۴۰:۴۳ 56 4.10% 1,423 1,411 1,412 52 1,379 1,438
کاکائو 2,725 ۱۵:۴۳:۲۲ 1.5 0.06% 2,771 2,716.5 2,766.5 276 2,771.5 2,771.5
کاکائو 1,869 ۰۵:۳۵:۱۱ 27 1.47% 1,869 1,869 1,869 195 1,887 1,887
الوار 631.1 ۱۵:۳۱:۲۹ 11.2 1.81% 631.1 631.1 631.1 62.1 630.5 635.2
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی