بازار آمریکا / آب پرتقال

Orange Juice
نرخ فعلی:: 112.1 0
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 112.1 0
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 112.1 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵ اسفند

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بازار آمریکا / آب پرتقال - 0.3500 1.05 7.80 15.40 30.35

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 113 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 113 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 118 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 118 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.26%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی