بازار آمریکا / آب پرتقال

Orange Juice
نرخ فعلی:: 112.1 0
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 112.1 0
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 112.1 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
بازار آمریکا / شکر 30 ۱۵ اسفند - - 30 28 0 1 30 30
بازار آمریکا / شکر 16.4 ۱۵ اسفند - - 17.53 16.09 0 0.4 16.43 17.44
بازار آمریکا / پنبه 87.76 ۱۵ اسفند - - 87.83 85.69 0 2.24 91.57 93.69
بازار آمریکا / قهوه 128.85 ۱۵ اسفند - - 132.15 128.35 0 2.15 135.8 140.05
بازار آمریکا / کاکائو 2,546 ۱۵ اسفند - - 2,625 2,544 0 24 2,657 2,657
بازار آمریکا / الوار 880 ۰۲:۰۵:۰۶ 0.1 0.01% 884 874 876 29 880.1 989.7
بازار آمریکا / الوار 286.1 ۲۰ مهر - - 291.9 285.6 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی