الوار

Lumber
نرخ فعلی:: 634 -
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 634 -
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 634 -
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۷ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
الوار - 27.40 176 252.60 111.05 283.30

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 606 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 546 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 88 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 608 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 918 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 284 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 44.79%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی