الوار

Lumber
نرخ فعلی:: 618.4 0.55
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 618.4 0.55
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 618.4 0.55
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
شکر 15.11 ۳ آذر - - 15.48 15.11 0 0.11 15.39 15.48
شکر 413.3 ۲ آذر - - 413.3 413.3 0 10.3 416.9 420.8
پنبه 73.72 ۳ آذر - - 74.22 72.8 0 3.72 73.72 73.72
قهوه 116.18 ۳ آذر - - 119.98 116.15 0 6.18 123.48 123.48
قهوه 1,379 ۳ آذر - - 1,396 1,372 0 14 1,408 1,438
کاکائو 2,771.5 ۳ آذر - - 2,773.5 2,725 0 346.5 2,771.5 2,771.5
کاکائو 1,790 ۲ آذر - - 1,790 1,790 0 142 1,790 1,790
آب پرتقال 127.58 ۳ آذر - - 127.75 126.95 0 8.58 128.48 128.48
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی