الوار

Lumber
نرخ فعلی:: 634 -
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 634 -
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 634 -
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
شکر 19.16 ۲۶ شهریور - - 19.59 19.04 0 0.84 19.59 20.25
شکر 504.8 ۲۷ شهریور - - 504.8 504.8 0 16.8 512.9 512.9
پنبه 92.43 ۲۶ شهریور - - 92.86 92.14 0 0.57 93.68 94.8
قهوه 186.75 ۲۶ شهریور - - 189.68 184.7 0 2.25 187.78 199.03
قهوه 2,147 ۲۶ شهریور - - 2,153 2,105 0 127 2,147 2,147
کاکائو 2,662 ۲۶ شهریور - - 2,668 2,637.5 0 43 2,668 2,705.5
کاکائو 1,824 ۲۷ شهریور - - 1,824 1,824 0 68 1,824 1,824
آب پرتقال 138.6 ۲۶ شهریور - - 143.2 138.45 0 2.4 144.48 145.85
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی