الوار

Lumber
نرخ فعلی:: 904.9 0
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 904.9 0
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 904.9 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
شکر 16.55 ۲۷ خرداد - - 16.94 16.52 0 0.45 17.29 17.73
شکر 437 ۲۷ خرداد - - 437 437 0 19 451.3 466.5
پنبه 83.75 ۲۷ خرداد - - 85.42 83.65 0 0.25 85.35 87.27
قهوه 149 ۲۷ خرداد - - 151.83 148.9 0 7 154.8 161.93
قهوه 1,570 ۲۷ خرداد - - 1,594 1,566 0 11 1,600 1,624
کاکائو 2,379.5 ۲۷ خرداد - - 2,411 2,371 0 32.5 2,435.5 2,514.5
کاکائو 1,603 ۲۷ خرداد - - 1,603 1,603 0 19 1,618 1,711
آب پرتقال 118 ۲۷ خرداد - - 119.88 117.08 0 2 119.95 128.75
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی