بازار آمریکا / الوار

بازار آمریکا / الوار
نرخ فعلی:: 286.1 29.15
محصولات زراعی

نرخ فعلی: : 286.1 29.15

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 286.1 29.15

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات زراعی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه بازار آمریکا / الوار

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
شکر در آمریکا 37 ۹ آذر - - 37 36 0 1 37 37.45
شکر (بازار آمریکا) 18.6 ۹ آذر - - 19.19 18.56 0 1.4 19.35 20.42
پنبه (بازار آمریکا) 106.41 ۹ آذر - - 111.41 106.41 0 9.59 111.78 119.84
قهوه (بازار آمریکا) 232.3 ۹ آذر - - 236.85 230.45 0 10.3 242.95 245.4
کاکائو (بازار آمریکا) 2,346 ۹ آذر - - 2,378 2,339 0 161 2,396 2,602
الوار (بازار آمریکا) 824.5 ۹ آذر - - 824.5 789 0 118.5 824.5 824.5
آب پرتقال (بازار آمریکا) 122.9 ۹ آذر - - 126.45 122.9 0 2.1 125.25 132.35
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی