گندم

London Wheat
نرخ فعلی:: 193.25 0
محصولات کشاورزی
نرخ فعلی: : 193.25 0
واحد حجمی : بوشل
نرخ فعلی: : 193.25 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات کشاورزی
واحد حجمی : بوشل
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
گندم 608.38 ۰۲:۳۰:۵۱ 2.62 0.43% 608.38 608.38 608.38 6.38 611 619.75
برنج 12.41 ۴ آذر - - 12.46 12.37 0 0.41 12.448 12.505
جو 303.4 ۴ آذر - - 303.6 297.6 0 0.6 311.1 311.3
ذرت 425.75 ۴ آذر - - 426.75 416.62 0 13.75 426.88 426.88
سویا 1,194 ۰۲:۱۵:۰۸ 0.12 0.01% 1,194 1,194 1,194 72 1,193.88 1,193.88
روغن سویا 37.97 ۰۲:۲۵:۵۰ 0.01 0.03% 37.97 37.97 37.97 1.97 38.85 38.85
کنجاله سویا 397.7 ۰۲:۱۵:۰۸ 0.05 0.01% 397.7 397.7 397.7 9.7 397.75 397.75
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی