قهوه

London Coffee
نرخ فعلی:: 1,564 1.85
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 1,564 1.85
واحد حجمی : متریک تن
نرخ فعلی: : 1,564 1.85
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : متریک تن
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۲۰:۵۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1,564 19:20:58 1 0.06% 29 1.85% 30 1.92% 42 28
1,563 19:19:55 2 0.13% 30 1.92% 31 1.98% 43 29
1,565 19:17:57 1 0.06% 28 1.79% 29 1.85% 41 27
1,564 19:16:27 - - 29 1.85% 30 1.92% 42 28
1,564 19:16:21 2 0.13% 29 1.85% 30 1.92% 42 28
1,566 19:13:00 1 0.06% 27 1.72% 28 1.79% 40 26
1,565 19:12:37 - - 28 1.79% 29 1.85% 41 27
1,565 19:12:26 3 0.19% 28 1.79% 29 1.85% 41 27
1,568 19:08:13 1 0.06% 25 1.59% 26 1.66% 38 24
1,567 19:05:30 1 0.06% 26 1.66% 27 1.72% 39 25
1,568 19:04:47 - - 25 1.59% 26 1.66% 38 24
1,568 19:04:34 1 0.06% 25 1.59% 26 1.66% 38 24
1,567 18:59:59 1 0.06% 26 1.66% 27 1.72% 39 25
1,566 18:58:59 2 0.13% 27 1.72% 28 1.79% 40 26
1,568 18:58:29 - - 25 1.59% 26 1.66% 38 24
1,568 18:58:22 1 0.06% 25 1.59% 26 1.66% 38 24
1,569 18:56:57 2 0.13% 24 1.53% 25 1.59% 37 23
1,571 18:56:30 - - 22 1.40% 23 1.46% 35 21
1,571 18:56:22 1 0.06% 22 1.40% 23 1.46% 35 21
1,570 18:54:58 2 0.13% 23 1.46% 24 1.53% 36 22
1,568 18:53:57 2 0.13% 25 1.59% 26 1.66% 38 24
1,570 18:53:27 - - 23 1.46% 24 1.53% 36 22
1,570 18:53:20 1 0.06% 23 1.46% 24 1.53% 36 22
1,569 18:51:42 - - 24 1.53% 25 1.59% 37 23
1,569 18:51:36 1 0.06% 24 1.53% 25 1.59% 37 23
1,568 18:50:30 2 0.13% 25 1.59% 26 1.66% 38 24
1,566 18:49:46 - - 27 1.72% 28 1.79% 40 26
1,566 18:49:29 1 0.06% 27 1.72% 28 1.79% 40 26
1,567 18:48:09 1 0.06% 26 1.66% 27 1.72% 39 25
1,566 18:46:58 1 0.06% 27 1.72% 28 1.79% 40 26
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی