قهوه

London Coffee
نرخ فعلی:: 2,313 -
محصولات زراعی

نرخ فعلی: : 2,313 -

واحد حجمی : متریک تن

نرخ فعلی: : 2,313 -

واحد پولی : دلار

کشور : بریتانیا

شاخه : محصولات زراعی

واحد حجمی : متریک تن

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد قهوه

۵ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
قهوه - 69 139 733 903 699

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,261 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 52 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,243 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 70 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,157 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 156 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,949 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 364 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.68%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی