قهوه

London Coffee
نرخ فعلی:: 1,349 0
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 1,349 0
واحد حجمی : متریک تن
نرخ فعلی: : 1,349 0
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : متریک تن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۴ آذر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
قهوه - 59 44 137 68 403

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,399 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 50 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,367 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,346 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,309 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.06%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی