قهوه

London Coffee
نرخ فعلی:: 1,928 1.69
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 1,928 1.69
واحد حجمی : متریک تن
نرخ فعلی: : 1,928 1.69
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : متریک تن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷:۵۴:۳۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
قهوه 32 197 253.50 609 569 278

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,779 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 149 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,741 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 187 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,606 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 322 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,489 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 439 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.48%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی