قهوه

London Coffee
نرخ فعلی:: 1,542 0
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 1,542 0
واحد حجمی : متریک تن
نرخ فعلی: : 1,542 0
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : متریک تن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۶ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
قهوه - 81 215 193 359 271

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,466 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 76 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,408 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 134 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,393 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 149 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,374 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 168 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.23%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی