قهوه

London Coffee
نرخ فعلی:: 1,460 0
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 1,460 0
واحد حجمی : متریک تن
نرخ فعلی: : 1,460 0
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : متریک تن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
قهوه - 51 105 52 277 306

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,505 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,458 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,412 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 48 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,380 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 80 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.8%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی