قهوه

London Coffee
نرخ فعلی:: 1,309 0.31
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 1,309 0.31
واحد حجمی : متریک تن
نرخ فعلی: : 1,309 0.31
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : متریک تن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۴:۱۵:۵۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
قهوه 4 28 51 166 50 701

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,264 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,271 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,358 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 49 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,281 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.19%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی