گاو زنده

Live Cattle
نرخ فعلی:: 110.162 0
محصولات دامی
نرخ فعلی: : 110.162 0
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 110.162 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات دامی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۳ آذر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
گاو زنده - 1.15 6.3750 12.6490 8.6250 8.4080

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 111 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.838 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 109 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.162 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 108 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.162 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 105 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.162 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.92%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی