گاو زنده

Live Cattle
نرخ فعلی:: 123.45 0.64
محصولات دامی
نرخ فعلی: : 123.45 0.64
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 123.45 0.64
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات دامی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۱:۳۶:۲۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
گاو زنده 0.7880 0.6000 5.60 4.7750 17.10 10.2750

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 123 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 126 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.55 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 124 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.55 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 122 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.45 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.19%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی