گاو زنده

Live Cattle
نرخ فعلی:: 136.95 -
محصولات دامی

نرخ فعلی: : 136.95 -

واحد حجمی : پوند

نرخ فعلی: : 136.95 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات دامی

واحد حجمی : پوند

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات گاو زنده

در حال حاضر قیمت گاو زنده چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر گاو زنده
136.95 دلار
می باشد

قیمت گاو زنده روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت گاو زنده روز گذشته برابر با
136.95 دلار
بود

قیمت گاو زنده نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت گاو زنده نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت گاو زنده در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای گاو زنده برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گاو زنده به ثبت رسید چقدر بوده است؟

139.07 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای گاو زنده به ثبت رسید چقدر بوده است؟

136.7 دلار

قیمت گاو زنده نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گاو زنده در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1400  با رقم 137.77 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.59 درصدی یا 0.82 دلار گاو زنده نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت گاو زنده نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گاو زنده   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1400  با رقم 128.9 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.24  درصدی یا 8.05 دلار گاو زنده نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت گاو زنده نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گاو زنده در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 شهریور 1400  با رقم 126.987 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.84 درصدی یا 9.963 دلار گاو زنده نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت گاو زنده نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گاو زنده در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1400  با رقم 118.6 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 15.47 درصدی یا 18.35 دلار گاو زنده نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت گاو زنده نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گاو زنده در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1399  با رقم 113.175 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 21. درصدی یا 23.775 دلار گاو زنده نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت گاو زنده تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای گاو زنده برابر است با 171 دلار که در تاریخ دوشنبه 26 آبان 1393  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در گاو زنده چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گاو زنده تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.688905 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید گاو زنده چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گاو زنده تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.24 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در گاو زنده چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 9 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به گاو زنده، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.84 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در گاو زنده چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 9 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به گاو زنده تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  15.47 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در گاو زنده چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به گاو زنده، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 21. درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گاو زنده نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.53  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گاو زنده، 6.24 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گاو زنده نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گاو زنده، 6.24 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گاو زنده نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گاو زنده،  6.24 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گاو زنده نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گاو زنده،  6.24 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گاو زنده نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 1.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گاو زنده،  6.24 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گاو زنده نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گاو زنده،  6.24 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گاو زنده نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گاو زنده،  6.24 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات گاو زنده

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی