گاو زنده

Live Cattle
نرخ فعلی:: 137.63 0.04
محصولات دامی

نرخ فعلی: : 137.63 0.04

واحد حجمی : پوند

نرخ فعلی: : 137.63 0.04

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات دامی

واحد حجمی : پوند

نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه گاو زنده

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
فیدر گاو 163.94 ۱۲ آذر - - 166.64 163.36 0 2.94 166.09 167.24
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی