دام زنده P (بازار آمریکا)

Live Cattle (P)
نرخ فعلی:: 130.025 4.02
محصولات دامی
نرخ فعلی: : 130.025 4.02
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 130.025 4.02
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات دامی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

دام زنده P (بازار آمریکا) در روز جاری

۰۴:۲۲:۲۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
130.025 04:22:21 5.025 4.02% 5.025 4.02% - - 4.05 4.025
125 04:20:23 5.025 4.02% - - 5.025 4.02% 0.975 1
130.025 04:19:20 5.025 4.02% 5.025 4.02% - - 4.05 4.025
125 04:14:21 5.025 4.02% - - 5.025 4.02% 0.975 1
130.025 04:13:20 - - 5.025 4.02% - - 4.05 4.025
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی