بازار آمریکا / فیدر گاو (P)

Feeder Cattle (P)
نرخ فعلی:: 161.8 0
محصولات دامی
نرخ فعلی: : 161.8 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 161.8 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات دامی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 127.2 ۹ مرداد - - 127.2 122.075 0 5.2 127.2 127.2
بازار آمریکا / شیر (Class III) 16.29 ۹ مرداد - - 16.29 16.24 0 0.71 16.6 18.08
بازار آتی آمریکا / شیر (Class III) 16.29 ۹ مرداد - - 16.48 16.29 0 0.71 16.54 17.54
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی