فیدر گاو

Feeder Cattle
نرخ فعلی:: 163.57 -
محصولات دامی

نرخ فعلی: : 163.57 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 163.57 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات دامی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد فیدر گاو

۱۷ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
فیدر گاو - 2.23 5.91 15.10 26.36 19.10

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 165 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.43 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 162 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.57 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 159 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.57 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 159 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.57 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.87%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی