شیر Class III (بازار آمریکا)

Class III Milk
نرخ فعلی:: 19.4 2.53
محصولات دامی
نرخ فعلی: : 19.4 2.53
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 19.4 2.53
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات دامی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد شیر Class III (بازار آمریکا)

۲۰:۰۸:۲۷
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
شیر Class III (بازار آمریکا) 0.47 0.0400 1.95 0.72 2.06 3.98

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.4 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.4 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.4 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.78%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی