شیر Class III (بازار آمریکا)

Class III Milk
نرخ فعلی:: 19.43 -
محصولات دامی
نرخ فعلی: : 19.43 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 19.43 -
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات دامی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه شیر Class III (بازار آمریکا)

۳۰ مهر
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
19.89 18.81 19.91 19.43 0.44 2.26% 2021/10/22 1400/07/30
19.10 17.96 19.99 19.87 0.47 2.42% 2021/10/21 1400/07/29
18.96 18.10 19.40 19.40 0.49 2.59% 2021/10/20 1400/07/28
19.20 17.92 19.21 18.91 0.28 1.48% 2021/10/19 1400/07/27
18.76 17.94 19.38 19.19 0.09 0.47% 2021/10/18 1400/07/26
19.28 19.28 19.36 19.28 1.14 6.28% 2021/10/16 1400/07/24
18.86 17.95 19.55 18.14 1.22 6.73% 2021/10/15 1400/07/23
18.81 17.89 18.90 18.89 0.11 0.59% 2021/10/13 1400/07/21
18.80 17.90 18.90 18.78 0.06 0.32% 2021/10/12 1400/07/20
18.03 18.03 19 18.84 0.07 0.37% 2021/10/11 1400/07/19
18.77 18.77 18.82 18.77 - - 2021/10/09 1400/07/17
18.73 18.03 18.82 18.82 - - 2021/10/08 1400/07/16
18.15 17.86 18.81 18.75 - - 2021/10/07 1400/07/15
18.20 18.10 18.58 18.55 0.13 0.71% 2021/10/05 1400/07/13
17.88 17.88 18.20 17.88 0.32 1.79% 2021/10/04 1400/07/12
18.20 18.19 18.20 18.20 0.01 0.05% 2021/10/02 1400/07/10
18.20 17.90 18.27 18.19 0.08 0.44% 2021/10/01 1400/07/9
17.88 17.55 18.34 18.27 0.42 2.35% 2021/09/30 1400/07/8
17.64 16.53 17.91 17.85 0.26 1.48% 2021/09/29 1400/07/7
17.34 16.54 17.70 17.59 0.26 1.48% 2021/09/28 1400/07/6

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی