حباب سکه امامی

Coin Blubber
نرخ فعلی:: 5,680,000 0
سکه / حباب سکه ها
نرخ فعلی: : 5,680,000 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5,680,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / حباب سکه ها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۷ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
حباب سکه امامی - 5,330,000 3,180,000 1,410,000 4,320,000 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,403,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,277,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 304.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,243,913 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,436,087 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 356.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,466,269 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,213,731 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 130.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,878,286 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,801,714 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 46.46%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی