شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حباب سکه امامی

Coin Blubber
نرخ فعلی:: 8,860,000 0
سکه / حباب سکه ها
نرخ فعلی: : 8,860,000 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 8,860,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / حباب سکه ها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
حباب سکه امامی - 5,550,000 7,210,000 4,320,000 8,180,000 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,078,333 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,781,667 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 74.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,404,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,456,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 160.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,219,211 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,640,789 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 109.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,140,612 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,719,388 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 182.11%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی