حباب سکه امامی

Coin Blubber
نرخ فعلی:: 3,610,000 -
سکه / حباب سکه ها

نرخ فعلی: : 3,610,000 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3,610,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / حباب سکه ها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد حباب سکه امامی

۱۶ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
حباب سکه امامی - 100,000 1,950,000 3,480,000 7,820,000 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,277,500 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 332,500 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,508,800 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,101,200 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 43.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,829,324 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 780,676 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,845,101 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 764,899 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.88%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی