حباب سکه امامی

Coin Blubber
نرخ فعلی:: 3,010,000 21.37
سکه / حباب سکه ها
نرخ فعلی: : 3,010,000 21.37
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3,010,000 21.37
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / حباب سکه ها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹:۵۹:۰۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
حباب سکه امامی 530,000 420,000 520,000 7,410,000 340,000 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,463,636 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 546,364 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,993,333 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,016,667 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,855,313 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,845,313 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 61.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,023,617 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,013,617 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 66.9%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی