حباب سکه امامی

Coin Blubber
نرخ فعلی:: 1,390,000 3375
سکه / حباب سکه ها
نرخ فعلی: : 1,390,000 3375
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,390,000 3375
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / حباب سکه ها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
حباب سکه بهار آزادی 750,000 ۱۳:۱۹:۵۶ 170,000 29.31% 1,100,000 390,000 390,000 1,009,231 730,000 6,550,000
حباب نیم سکه 5,610,000 ۱۳:۱۹:۵۶ 410,000 7.88% 5,870,000 5,280,000 5,680,000 1,224,615 5,670,000 9,190,000
حباب ربع سکه 10,980,000 ۱۳:۱۹:۵۶ 160,000 1.48% 11,160,000 10,820,000 11,070,000 1,703,846 12,290,000 13,820,000
حباب سکه گرمی 9,980,000 ۱۳:۱۲:۴۸ 130,000 1.32% 10,020,000 9,900,000 9,970,000 34,615 10,290,000 10,380,000
ارزش واقعی سکه 107,476,000 ۱۶ شهریور - - 109,188,000 107,476,000 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی