حباب سکه امامی

Coin Blubber
نرخ فعلی:: 2,490,000 31.05
سکه / حباب سکه ها
نرخ فعلی: : 2,490,000 31.05
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2,490,000 31.05
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / حباب سکه ها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۲:۴۳:۰۱

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 2,490,000
بالاترین قیمت روز 2,770,000
پایین ترین قیمت روز 1,410,000
بیشترین مقدار نوسان روز 1,050,000
درصد بیشترین نوسان روز 1.22%
نرخ بازگشایی بازار 1,880,000
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۲:۴۳:۰۱
نرخ روز گذشته 1,900,000
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 31.05%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 590,000
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,577,153 ریال
سکه
9,653,346 ریال
دلار
10,105,997 ریال
یورو
9,937,971 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 1,040,000 71.7241% 1400/03/25
یک ماه 830,000 50% 1400/03/01
شش ماه 2,620,000 51.2720% 1399/10/02
یک سال 2,220,000 822.2222% 1399/04/02
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 2,982,962.96
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 2,469,650.27
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 1,856,425.25
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 1,707,297.34
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 1,574,185.45
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 3,233,573.56
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 6,055,070.58

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 3,538,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 2,143,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 1,572,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 1,450,666.66
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 1,795,800
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 3,702,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 5,415,000

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 316,666.66 863,333.33 790,000 -160,000 -
حمایت 2 (S2) 863,333.33 1,382,853.33 903,424 625,000 -
حمایت 1 (S1) 1,676,666.66 1,703,813.33 1,016,712 1,200,000 1,950,000
نقطه پیوت (PP) 2,223,333.33 2,223,333.33 2,223,333.33 1,985,000 2,360,000
مقاومت 1 (R1) 3,036,666.66 2,742,853.33 3,963,288 2,560,000 3,310,000
مقاومت 2 (R2) 3,583,333.33 3,063,813.33 4,076,576 3,345,000 -
مقاومت 3 (R3) 4,396,666.66 3,583,333.33 4,190,000 3,920,000 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/03/31 1,750,000 1,750,000 2,970,000 1,900,000 36.84% 700000
1400/03/30 5,560,000 2,170,000 5,560,000 2,600,000 112.31% 2920000
1400/03/29 6,410,000 3,970,000 6,470,000 5,520,000 2.90% 160000
1400/03/27 4,460,000 3,680,000 5,740,000 5,680,000 185.43% 3690000
1400/03/26 1,390,000 880,000 2,250,000 1,990,000 37.24% 540000
1400/03/25 830,000 700,000 1,620,000 1,450,000 85.90% 670000
1400/03/24 910,000 390,000 1,670,000 780,000 1,850% 740000
1400/03/23 860,000 10,000 860,000 40,000 775% 310000
1400/03/22 2,070,000 10,000 2,070,000 350,000 220% 770000
1400/03/20 530,000 20,000 1,220,000 1,120,000 300% 840000
1400/03/19 590,000 10,000 590,000 280,000 115.38% 150000
1400/03/18 720,000 10,000 860,000 130,000 1,600% 2080000
1400/03/17 670,000 670,000 2,480,000 2,210,000 15.10% 290000
1400/03/13 1,340,000 980,000 2,020,000 1,920,000 86.41% 890000
1400/03/12 1,450,000 390,000 1,880,000 1,030,000 3,333.33% 1000000
1400/03/11 2,540,000 10,000 4,580,000 30,000 8,566.67% 2570000
1400/03/10 240,000 160,000 2,640,000 2,600,000 300% 1950000
1400/03/9 3,260,000 510,000 3,260,000 650,000 12.07% 70000
1400/03/8 320,000 260,000 1,280,000 580,000 - 0
1400/03/6 360,000 300,000 1,110,000 300,000 110% 330000
1400/03/5 2,910,000 580,000 2,910,000 630,000 206.35% 1300000
1400/03/4 830,000 690,000 5,570,000 1,930,000 14.88% 250000
1400/03/3 2,530,000 740,000 4,820,000 1,680,000 14.88% 250000
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
2,490,000 12:43:01 180,000 7.23% 590,000 31.05%
2,670,000 12:41:08 70,000 2.69% 770,000 40.53%
2,600,000 12:38:53 100,000 4% 700,000 36.84%
2,500,000 12:36:14 90,000 3.73% 600,000 31.58%
2,410,000 12:34:05 70,000 2.90% 510,000 26.84%
2,480,000 12:31:31 90,000 3.77% 580,000 30.53%
2,390,000 12:28:58 120,000 5.02% 490,000 25.79%
2,510,000 12:26:56 210,000 9.13% 610,000 32.11%
2,300,000 12:24:55 70,000 3.04% 400,000 21.05%
2,370,000 12:18:54 110,000 4.64% 470,000 24.74%
2,480,000 12:16:56 90,000 3.63% 580,000 30.53%
2,570,000 12:14:54 80,000 3.21% 670,000 35.26%
2,490,000 12:12:53 60,000 2.47% 590,000 31.05%
2,430,000 12:10:58 30,000 1.23% 530,000 27.89%
2,460,000 12:09:05 90,000 3.80% 560,000 29.47%
2,370,000 12:06:30 150,000 6.33% 470,000 24.74%
2,520,000 11:59:51 30,000 1.19% 620,000 32.63%
2,550,000 11:58:41 100,000 4.08% 650,000 34.21%
2,450,000 11:57:47 20,000 0.82% 550,000 28.95%
2,470,000 11:56:32 10,000 0.41% 570,000 30%
2,460,000 11:55:49 10,000 0.41% 560,000 29.47%
2,450,000 11:53:52 170,000 7.46% 550,000 28.95%
2,280,000 11:51:59 180,000 7.89% 380,000 20%
2,460,000 11:49:56 1,050,000 74.47% 560,000 29.47%
1,410,000 11:48:51 1,020,000 72.34% 490,000 34.75%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی