Coca-Cola

Coca-Cola
نرخ فعلی:: 42.99 -
بازار سهام اتریش
نرخ فعلی: : 42.99 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 42.99 -
واحد پولی : -
کشور : اتریش
شاخه : بازار سهام اتریش
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه Coca-Cola

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
:Be 4.58 ۵ آبان - - 4.58 4.58 0 0.58 4.58 4.58
1300 Smiles 8.06 ۱۱:۳۶:۴۸ 0.04 0.50% 8.06 8.06 8.06 0.06 8.15 8.15
1st Group 0.016 ۳۰ مهر - - 0.016 0.016 0 - 0.016 0.018
333D 0.002 ۳۱ شهریور - - 0.002 0.002 0 - - -
360 Capital Digital 1.96 ۱۱:۳۶:۵۰ 0.04 2.08% 1.96 1.96 1.96 0.04 1.945 1.98
360 Capital Group 0.845 ۱۱:۳۶:۴۸ 0.005 0.59% 0.845 0.845 0.845 0.155 0.85 0.85
360 Capital Industrial 3.73 ۱۱:۳۶:۴۲ 0.02 0.54% 3.73 3.73 3.73 0.27 3.77 3.78
360 Capital Total Return Fund 0.91 ۵ آبان - - 0.91 0.91 0 0.09 0.92 0.92
3D Oil Ltd 0.049 ۱۱:۳۶:۵۶ 0.002 4.26% 0.049 0.049 0.049 - 0.054 0.057
3D Resources Ltd 0.004 ۵ مهر - - 0.004 0.004 0 - - -
3M 142.92 ۱۵ اردیبهشت - - 143.92 142.92 0 - - -
3P Learning Ltd 1.37 ۱۱:۳۶:۴۷ 0.01 0.74% 1.37 1.37 1.37 0.37 1.36 1.36
4DS Memory 0.13 ۱۵ مهر - - 0.13 0.13 0 - - 0.14
88 Energy 0.029 ۱۱:۳۶:۴۶ 0.001 3.45% 0.029 0.029 0.029 - 0.03 0.031
8Common 0.205 ۵ آبان - - 0.205 0.205 0 - 0.205 0.205
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی