یوان چین / ریال قطر

CNY/QAR Ask
نرخ فعلی:: 0.5723 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.5723 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.5723 -

واحد پولی : -

کشور : چین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد یوان چین / ریال قطر

۹ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یوان چین / ریال قطر - 0.0026 0.0030 0.0088 0.0065 0.0404

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4277
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 74.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4277
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 74.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4277
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 74.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4277
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 74.73%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی