یوان چین / ریال قطر

CNY/QAR Ask
نرخ فعلی:: 0.5763 0.7
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.5763 0.7

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.5763 0.7

واحد پولی : -

کشور : چین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یوان چین / ریال قطر

در حال حاضر قیمت یوان چین / ریال قطر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یوان چین / ریال قطر
0.5763 ریال
می باشد

قیمت یوان چین / ریال قطر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یوان چین / ریال قطر روز گذشته برابر با
0.5723 ریال
بود

قیمت یوان چین / ریال قطر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یوان چین / ریال قطر نسبت به روز گذشته
0.004 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یوان چین / ریال قطر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یوان چین / ریال قطر برابر با 0.5725 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یوان چین / ریال قطر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.5765 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یوان چین / ریال قطر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.5719 ریال

قیمت یوان چین / ریال قطر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / ریال قطر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 0.5703 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.05 درصدی یا 0.006 ریال یوان چین / ریال قطر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یوان چین / ریال قطر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / ریال قطر   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.5691 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.26  درصدی یا 0.0072 ریال یوان چین / ریال قطر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یوان چین / ریال قطر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / ریال قطر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 0.5732 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.54 درصدی یا 0.0031 ریال یوان چین / ریال قطر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یوان چین / ریال قطر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / ریال قطر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 خرداد 1400  با رقم 0.5707 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.98 درصدی یا 0.0056 ریال یوان چین / ریال قطر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یوان چین / ریال قطر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / ریال قطر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 0.5549 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.85 درصدی یا 0.0214 ریال یوان چین / ریال قطر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یوان چین / ریال قطر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یوان چین / ریال قطر برابر است با 0.5816 ریال که در تاریخ دوشنبه 24 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یوان چین / ریال قطر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / ریال قطر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.469565 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یوان چین / ریال قطر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / ریال قطر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.26 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یوان چین / ریال قطر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / ریال قطر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.54 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یوان چین / ریال قطر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / ریال قطر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.98 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یوان چین / ریال قطر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / ریال قطر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.85 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / ریال قطر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / ریال قطر، 1.26 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / ریال قطر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / ریال قطر، 1.26 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / ریال قطر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / ریال قطر،  1.26 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / ریال قطر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / ریال قطر،  1.26 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / ریال قطر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / ریال قطر،  1.26 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / ریال قطر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / ریال قطر،  1.26 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / ریال قطر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 14.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / ریال قطر،  1.26 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یوان چین / ریال قطر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی