یوان چین / دلار نیوزیلند

CNY/NZD Ask
نرخ فعلی:: 0.2211 1.13
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2211 1.13
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2211 1.13
واحد پولی : -
کشور : چین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲:۴۳:۵۶

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2211 22:43:56 0.0001 0.05% 0.0025 1.13% 0.0023 1.04% 0.0025 -
0.221 22:09:37 0.0002 0.09% 0.0026 1.18% 0.0024 1.09% 0.0026 -
0.2212 21:43:55 0.0001 0.05% 0.0024 1.08% 0.0022 0.99% 0.0024 -
0.2211 21:23:22 0.0002 0.09% 0.0025 1.13% 0.0023 1.04% 0.0025 -
0.2213 19:23:48 0.0002 0.09% 0.0023 1.04% 0.0021 0.95% 0.0023 -
0.2215 19:09:27 0.0002 0.09% 0.0021 0.95% 0.0019 0.86% 0.0021 -
0.2213 18:43:51 0.0004 0.18% 0.0023 1.04% 0.0021 0.95% 0.0023 -
0.2217 18:29:59 0.0001 0.05% 0.0019 0.86% 0.0017 0.77% 0.0019 -
0.2218 17:43:53 0.0001 0.05% 0.0018 0.81% 0.0016 0.72% 0.0018 -
0.2219 16:43:59 0.0001 0.05% 0.0017 0.77% 0.0015 0.68% 0.0017 -
0.222 16:23:59 0.0003 0.14% 0.0016 0.72% 0.0014 0.63% 0.0016 -
0.2217 16:09:57 0.0001 0.05% 0.0019 0.86% 0.0017 0.77% 0.0019 -
0.2218 15:43:49 0.0001 0.05% 0.0018 0.81% 0.0016 0.72% 0.0018 -
0.2219 15:30:40 0.0001 0.05% 0.0017 0.77% 0.0015 0.68% 0.0017 -
0.222 15:09:31 0.0001 0.05% 0.0016 0.72% 0.0014 0.63% 0.0016 -
0.2219 14:43:58 0.0002 0.09% 0.0017 0.77% 0.0015 0.68% 0.0017 -
0.2217 14:09:49 0.0002 0.09% 0.0019 0.86% 0.0017 0.77% 0.0019 -
0.2219 13:44:00 0.0003 0.14% 0.0017 0.77% 0.0015 0.68% 0.0017 -
0.2222 12:44:07 0.0001 0.05% 0.0014 0.63% 0.0012 0.54% 0.0014 -
0.2221 12:23:26 0.0003 0.14% 0.0015 0.68% 0.0013 0.59% 0.0015 -
0.2224 11:43:26 0.0003 0.14% 0.0012 0.54% 0.001 0.45% 0.0012 -
0.2221 11:22:57 0.0001 0.05% 0.0015 0.68% 0.0013 0.59% 0.0015 -
0.222 11:09:34 0.0002 0.09% 0.0016 0.72% 0.0014 0.63% 0.0016 -
0.2222 10:43:37 0.0002 0.09% 0.0014 0.63% 0.0012 0.54% 0.0014 -
0.2224 09:43:34 0.0001 0.04% 0.0012 0.54% 0.001 0.45% 0.0012 -
0.2223 08:43:41 0.0003 0.13% 0.0013 0.58% 0.0011 0.49% 0.0013 -
0.2226 08:22:37 0.0003 0.13% 0.001 0.45% 0.0008 0.36% 0.001 -
0.2223 07:22:57 0.0001 0.04% 0.0013 0.58% 0.0011 0.49% 0.0013 -
0.2224 07:08:51 0.0004 0.18% 0.0012 0.54% 0.001 0.45% 0.0012 -
0.2228 06:22:45 0.0001 0.04% 0.0008 0.36% 0.0006 0.27% 0.0008 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی