یوان چین / دلار نامبیا

CNY/NAD Ask
نرخ فعلی:: 2.3439 1.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.3439 1.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.3439 1.08
واحد پولی : -
کشور : چین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یوان چین / دلار نامبیا در روز جاری

۱۲:۰۴:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.3439 12:04:29 - - 0.0251 1.08% 0.0253 1.09% 0.0251 0.3439
2.3439 12:04:29 0.0017 0.07% 0.0251 1.08% 0.0253 1.09% 0.0251 0.3439
2.3422 11:43:43 0.0025 0.11% 0.0234 1.01% 0.0236 1.02% 0.0234 0.3422
2.3397 11:23:29 0.0036 0.15% 0.0209 0.90% 0.0211 0.91% 0.0209 0.3397
2.3361 11:03:40 - - 0.0173 0.75% 0.0175 0.75% 0.0173 0.3361
2.3361 11:03:39 0.0123 0.53% 0.0173 0.75% 0.0175 0.75% 0.0173 0.3361
2.3238 10:43:51 0.0005 0.02% 0.005 0.22% 0.0052 0.22% 0.005 0.3238
2.3233 10:22:57 0.0026 0.11% 0.0045 0.19% 0.0047 0.20% 0.0045 0.3233
2.3259 10:03:35 - - 0.0071 0.31% 0.0073 0.31% 0.0071 0.3259
2.3259 10:03:33 0.001 0.04% 0.0071 0.31% 0.0073 0.31% 0.0071 0.3259
2.3269 09:43:35 0.0024 0.10% 0.0081 0.35% 0.0083 0.36% 0.0081 0.3269
2.3293 09:03:29 - - 0.0105 0.45% 0.0107 0.46% 0.0105 0.3293
2.3293 09:03:28 0.0028 0.12% 0.0105 0.45% 0.0107 0.46% 0.0105 0.3293
2.3265 08:22:48 0.0011 0.05% 0.0077 0.33% 0.0079 0.34% 0.0077 0.3265
2.3276 08:03:07 - - 0.0088 0.38% 0.009 0.39% 0.0088 0.3276
2.3276 08:03:03 0.0018 0.08% 0.0088 0.38% 0.009 0.39% 0.0088 0.3276
2.3258 07:22:48 0.0024 0.10% 0.007 0.30% 0.0072 0.31% 0.007 0.3258
2.3282 07:02:51 - - 0.0094 0.41% 0.0096 0.41% 0.0094 0.3282
2.3282 07:02:50 0.0014 0.06% 0.0094 0.41% 0.0096 0.41% 0.0094 0.3282
2.3296 06:43:44 0.0005 0.02% 0.0108 0.47% 0.011 0.47% 0.0108 0.3296
2.3291 06:22:50 0.0107 0.46% 0.0103 0.44% 0.0105 0.45% 0.0103 0.3291
2.3184 06:03:00 - - 0.0004 0.02% 0.0002 0.01% 0.0004 0.3184
2.3184 06:03:00 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0002 0.01% 0.0004 0.3184
2.318 05:43:46 0.0006 0.03% 0.0008 0.03% 0.0006 0.03% 0.0008 0.318
2.3186 05:22:47 - - 0.0002 0.01% - - 0.0002 0.3186
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی