یوان چین / روپیه هند

CNY/INR Ask
نرخ فعلی:: 11.8026 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 11.8026 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 11.8026 -

واحد پولی : -

کشور : چین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد یوان چین / روپیه هند

۱۳ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یوان چین / روپیه هند - 0.0569 0.2056 0.4066 0.5116 1.5226

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1974
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1974
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1974
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1974
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.67%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی