یوان چین / یوان چین

CNY/CNH Ask
نرخ فعلی:: 0.9999 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.9999 0.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.9999 0.01
واحد پولی : -
کشور : چین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی