یوان چین / پزو شیلی

CNY/CLP Ask
نرخ فعلی:: 127.43 0.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 127.43 0.18

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 127.43 0.18

واحد پولی : -

کشور : چین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یوان چین / پزو شیلی

در حال حاضر قیمت یوان چین / پزو شیلی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یوان چین / پزو شیلی 127.43 ریال می باشد

قیمت یوان چین / پزو شیلی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یوان چین / پزو شیلی روز گذشته برابر با 127.66 ریال بود

قیمت یوان چین / پزو شیلی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یوان چین / پزو شیلی نسبت به روز گذشته 0.23 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت یوان چین / پزو شیلی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یوان چین / پزو شیلی برابر با 127.77 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یوان چین / پزو شیلی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

127.96 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یوان چین / پزو شیلی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

127.43 ریال

قیمت یوان چین / پزو شیلی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / پزو شیلی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1400  با رقم 127.64 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.16 درصدی یا 0.21 ریال یوان چین / پزو شیلی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یوان چین / پزو شیلی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / پزو شیلی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 134.67 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.37  درصدی یا 7.24 ریال یوان چین / پزو شیلی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یوان چین / پزو شیلی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / پزو شیلی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 126.1 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.05 درصدی یا 1.33 ریال یوان چین / پزو شیلی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یوان چین / پزو شیلی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / پزو شیلی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1400  با رقم 117.33 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.6 درصدی یا 10.1 ریال یوان چین / پزو شیلی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یوان چین / پزو شیلی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / پزو شیلی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1399  با رقم 113.41 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 12.36 درصدی یا 14.02 ریال یوان چین / پزو شیلی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یوان چین / پزو شیلی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یوان چین / پزو شیلی برابر است با 137.08 ریال که در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یوان چین / پزو شیلی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / پزو شیلی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.180946 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یوان چین / پزو شیلی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / پزو شیلی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.37 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یوان چین / پزو شیلی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / پزو شیلی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.05 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یوان چین / پزو شیلی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 4 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / پزو شیلی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  8.6 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یوان چین / پزو شیلی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / پزو شیلی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 12.36 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / پزو شیلی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.64  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / پزو شیلی، 5.37 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / پزو شیلی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / پزو شیلی، 5.37 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / پزو شیلی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / پزو شیلی،  5.37 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / پزو شیلی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / پزو شیلی،  5.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / پزو شیلی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / پزو شیلی،  5.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / پزو شیلی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / پزو شیلی،  5.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / پزو شیلی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 53.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / پزو شیلی،  5.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یوان چین / پزو شیلی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین