یوان چین / فرانک سوییس

CNY/CHF Ask
نرخ فعلی:: 0.1409 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1409 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1409 -

واحد پولی : -

کشور : چین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یوان چین / فرانک سوییس

در حال حاضر قیمت یوان چین / فرانک سوییس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یوان چین / فرانک سوییس
0.1409 ریال
می باشد

قیمت یوان چین / فرانک سوییس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یوان چین / فرانک سوییس روز گذشته برابر با
0.1409 ریال
بود

قیمت یوان چین / فرانک سوییس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یوان چین / فرانک سوییس نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یوان چین / فرانک سوییس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یوان چین / فرانک سوییس برابر با 0.1453 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یوان چین / فرانک سوییس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1455 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یوان چین / فرانک سوییس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1409 ریال

قیمت یوان چین / فرانک سوییس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / فرانک سوییس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 0.1409 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال یوان چین / فرانک سوییس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یوان چین / فرانک سوییس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / فرانک سوییس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 0.1409 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال یوان چین / فرانک سوییس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یوان چین / فرانک سوییس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / فرانک سوییس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 0.1409 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال یوان چین / فرانک سوییس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یوان چین / فرانک سوییس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / فرانک سوییس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 0.1402 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.49 درصدی یا 0.0007 ریال یوان چین / فرانک سوییس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یوان چین / فرانک سوییس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / فرانک سوییس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 0.136 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.6 درصدی یا 0.0049 ریال یوان چین / فرانک سوییس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یوان چین / فرانک سوییس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یوان چین / فرانک سوییس برابر است با 0.1649 ریال که در تاریخ سه شنبه 11 دی 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یوان چین / فرانک سوییس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یوان چین / فرانک سوییس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یوان چین / فرانک سوییس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / فرانک سوییس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یوان چین / فرانک سوییس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.49 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یوان چین / فرانک سوییس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / فرانک سوییس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.6 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / فرانک سوییس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / فرانک سوییس، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / فرانک سوییس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / فرانک سوییس، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / فرانک سوییس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / فرانک سوییس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / فرانک سوییس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / فرانک سوییس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / فرانک سوییس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یوان چین / فرانک سوییس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی