یوان چین / دلار باربادوس

CNY/BBD Ask
نرخ فعلی:: 0.319 0.19
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.319 0.19
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.319 0.19
واحد پولی : -
کشور : چین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یوان چین / دلار باربادوس در روز جاری

۱۳:۰۳:۴۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.319 13:03:48 - - 0.0006 0.19% 0.0005 0.16% 0.0006 -
0.319 13:03:48 0.0002 0.06% 0.0006 0.19% 0.0005 0.16% 0.0006 -
0.3192 12:37:47 - - 0.0004 0.13% 0.0003 0.09% 0.0004 -
0.3192 12:37:47 0.0003 0.09% 0.0004 0.13% 0.0003 0.09% 0.0004 -
0.3195 11:43:41 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% - - 0.0001 -
0.3196 10:22:56 0.0001 0.03% - - 0.0001 0.03% - -
0.3195 09:43:34 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% - - 0.0001 -
0.3196 08:22:47 0.0001 0.03% - - 0.0001 0.03% - -
0.3195 07:22:47 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% - - 0.0001 -
0.3196 06:43:42 0.0001 0.03% - - 0.0001 0.03% - -
0.3195 05:43:44 - - 0.0001 0.03% - - 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی