یوان چین / دلار استرالیا

CNY/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.2208 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2208 0.09

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2208 0.09

واحد پولی : -

کشور : چین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

یوان چین / دلار استرالیا در روز جاری

۲۳:۰۴:۰۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2208 23:04:00 - - 0.0002 0.09% 0.0003 0.14% 0.0001 -
0.2208 23:03:59 0.0004 0.18% 0.0002 0.09% 0.0003 0.14% 0.0001 -
0.2204 22:23:29 0.0001 0.05% 0.0002 0.09% 0.0001 0.05% 0.0003 -
0.2205 22:04:39 - - 0.0001 0.05% - - 0.0002 -
0.2205 22:04:38 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% - - 0.0002 -
0.2204 21:44:32 0.0001 0.05% 0.0002 0.09% 0.0001 0.05% 0.0003 -
0.2203 21:23:46 0.0001 0.05% 0.0003 0.14% 0.0002 0.09% 0.0004 -
0.2202 20:44:53 0.0001 0.05% 0.0004 0.18% 0.0003 0.14% 0.0005 -
0.2201 20:23:45 0.0002 0.09% 0.0005 0.23% 0.0004 0.18% 0.0006 -
0.2199 20:04:55 - - 0.0007 0.32% 0.0006 0.27% 0.0008 -
0.2199 20:04:53 0.0001 0.05% 0.0007 0.32% 0.0006 0.27% 0.0008 -
0.2198 19:43:59 0.0004 0.18% 0.0008 0.36% 0.0007 0.32% 0.0009 -
0.2194 19:04:17 - - 0.0012 0.55% 0.0011 0.50% 0.0013 -
0.2194 19:04:15 0.0001 0.05% 0.0012 0.55% 0.0011 0.50% 0.0013 -
0.2193 18:44:26 0.0002 0.09% 0.0013 0.59% 0.0012 0.55% 0.0014 -
0.2195 18:04:31 - - 0.0011 0.50% 0.001 0.46% 0.0012 -
0.2195 18:04:31 0.0001 0.05% 0.0011 0.50% 0.001 0.46% 0.0012 -
0.2196 17:23:59 0.0002 0.09% 0.001 0.46% 0.0009 0.41% 0.0011 -
0.2198 17:04:28 - - 0.0008 0.36% 0.0007 0.32% 0.0009 -
0.2198 17:04:26 0.0002 0.09% 0.0008 0.36% 0.0007 0.32% 0.0009 -
0.2196 16:23:41 0.0001 0.05% 0.001 0.46% 0.0009 0.41% 0.0011 -
0.2195 15:44:30 0.0001 0.05% 0.0011 0.50% 0.001 0.46% 0.0012 -
0.2194 15:23:52 0.0001 0.05% 0.0012 0.55% 0.0011 0.50% 0.0013 -
0.2193 14:05:29 - - 0.0013 0.59% 0.0012 0.55% 0.0014 -
0.2193 14:05:27 0.0001 0.05% 0.0013 0.59% 0.0012 0.55% 0.0014 -
0.2194 13:23:37 0.0002 0.09% 0.0012 0.55% 0.0011 0.50% 0.0013 -
0.2196 13:04:38 - - 0.001 0.46% 0.0009 0.41% 0.0011 -
0.2196 13:04:33 0.0001 0.05% 0.001 0.46% 0.0009 0.41% 0.0011 -
0.2197 12:23:00 0.0001 0.05% 0.0009 0.41% 0.0008 0.36% 0.001 -
0.2196 11:44:00 0.0001 0.05% 0.001 0.46% 0.0009 0.41% 0.0011 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی