یوان چین / ین ژاپن

CNH/JPY Ask
نرخ فعلی:: 16.9762 4.62
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 16.9762 4.62

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 16.9762 4.62

واحد پولی : -

کشور : چین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یوان چین / ین ژاپن

در حال حاضر قیمت یوان چین / ین ژاپن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یوان چین / ین ژاپن
16.9762 ریال
می باشد

قیمت یوان چین / ین ژاپن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یوان چین / ین ژاپن روز گذشته برابر با
16.9762 ریال
بود

قیمت یوان چین / ین ژاپن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یوان چین / ین ژاپن نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یوان چین / ین ژاپن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یوان چین / ین ژاپن برابر با 17.7832 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یوان چین / ین ژاپن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

17.8084 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یوان چین / ین ژاپن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

16.9762 ریال

قیمت یوان چین / ین ژاپن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / ین ژاپن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 18.0121 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.75 درصدی یا 1.0359 ریال یوان چین / ین ژاپن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یوان چین / ین ژاپن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / ین ژاپن   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 16.9762 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال یوان چین / ین ژاپن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یوان چین / ین ژاپن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / ین ژاپن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 16.9762 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال یوان چین / ین ژاپن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یوان چین / ین ژاپن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / ین ژاپن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 خرداد 1400  با رقم 17.2681 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.69 درصدی یا 0.2919 ریال یوان چین / ین ژاپن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یوان چین / ین ژاپن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / ین ژاپن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 15.7943 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.48 درصدی یا 1.1819 ریال یوان چین / ین ژاپن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یوان چین / ین ژاپن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یوان چین / ین ژاپن برابر است با 18.0472 ریال که در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یوان چین / ین ژاپن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / ین ژاپن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یوان چین / ین ژاپن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / ین ژاپن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یوان چین / ین ژاپن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / ین ژاپن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یوان چین / ین ژاپن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / ین ژاپن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.69 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یوان چین / ین ژاپن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / ین ژاپن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.48 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / ین ژاپن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.5  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / ین ژاپن، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / ین ژاپن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / ین ژاپن، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / ین ژاپن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / ین ژاپن،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / ین ژاپن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / ین ژاپن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / ین ژاپن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / ین ژاپن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / ین ژاپن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / ین ژاپن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / ین ژاپن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 1.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / ین ژاپن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یوان چین / ین ژاپن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی