پزو شیلی / گورانی پاراگوئه

CLP/PYG Ask
نرخ فعلی:: 9.3776 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 9.3776 0.04
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9.3776 0.04
واحد پولی : -
کشور : شیلی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی